1234

အိတ်ဆောင် 11 လိုင်း HIFU စက်

  • ABS 3D HIFU

    ABS 3D HIFU

    မျက်နှာရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ခြင်း HIFU စနစ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု

    မျက်နှာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဘို့အ 8 အရာတစ်ခု